Výroční zpráva o.s. ECONORD za období 2010

V roce 2010 se naše činnost soustředila na vzdělávání a propagaci fair trade. Dlouhodobým cílem našeho sdružení je pomoci marginalizovaným producentům a zaměstnancům dosáhnout větší ekonomické soběstačnosti a stability. Mezi další cíle patří dosažení jejich silnější pozice v příslušných producentských organizacích a prosazení spravedlivějšího systému světového obchodu. Jsme přesvědčeni, že obchodní řetězce jsou parazitem a svým neetickým a kapitalistickým jednáním poškozují konečné spotřebitele i výrobce, s cílem nahromadit maximální zisk.

Maloobchodní obrat s produkty fair trade v České republice v roce 2010 dosáhl rekordních 80 milionů korun. Je to o celých 60 procent více než v roce 2009. Nárůst dokazuje trend zvyšujícího se zájmu české veřejnosti o pracovní podmínky zemědělců a řemeslníků v rozvojových zemích, kteří produkují plodiny a výrobky naší každodenní spotřeby. Mezi nejoblíbenější fairtradové produkty patří v ČR již tradičně fairtradová káva, čokoláda a čaj.

V roce 2010 jsme uskutečnili celkem 3 akce zaměřených na čištění přírody, a to v Praze a ve Středních Čechách

Dále jsme poskytovali pomoc a poradenství lidem v enviromentální oblasti, bez přímé účasti ve správních řízeních. Naše činnost byla celkově utlumena, důvodem byl nedostatek času i osobní zaneprázněnost členů

V roce 2010 mělo sdružení 3 řádné členy, 4 dobrovolné pomocníky a předsedou zůstal Michal Bareš.

Sdružení nemělo žádné příjmy ani výdaje. Neinkasovali jsme žádné granty ani dotace.

Advertisements
Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Vítejte na stránkách občanského sdružení Econord

Vítejte na stránkách občanského sdružení Econord.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

ECONORD o.s.

ECONORD o.s. je nezisková ekologická organizace založená v roce 2008 a
spojující praktickou ochranu přírody včetně účasti v řízeních s ekologickou výchovou.
Od roku 2009 jsme členy oborové platformy nevládních neziskových organizací (NNO) Zelený kruh.
Cílem našeho sdružení je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě a životnímu prostředí. Jsme organizátory manších akcí zaměřených na čištění přírody (jarní úklidy), pomoc seniorům, dobrovolné úklidy parků a veřejných míst.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář